Synology Enterprise NAS

Synology Enterprise NAS je realtivno jednostavan sistem za upravljanje zahtevima enterprise okruženja.

Skladištenje podataka je izazov za svaki dinamično i moderno poslovanje. Synology isporučuje pristupačnu alternativu za virtuelizovana okruženja, koja je efikasna, visoko dostupna i optimizovana da se razvija sa porastom obima podataka. Kombinujući jednostavan korisnički interfejs sa fleksibilnim funkcijama, Synology Enterprise NAS rešenja pomažu vam da odgovorite na izazove virtuelnih centara podataka.